Etienne Jammaers ° 03-08-1962

Het  begint in 1992. In Sint-Truiden aan de academie in de atelier schilderen.Vooral het gebruik van contrasterende heldere kleuren vormt in deze periode een erg herkenbaar gegeven. Afgestudeerd in 1997 wordt mijn opleiding bekroond met de ' Prijs van de Stad Sint- Truiden'. In 1999 hou ik mijn eerste solo- tentoonstelling onder de titel 'Ode aan het leven'.

Ondertussen evolueert het weergeven van de menselijke figuur met meer nadruk op de plaatsing in de ruimte en een harmonieuzer kleurgebruik. Vooral de artistieke begeleiding van Geert Malchair , docent aan de ondertussen tot ' Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten' omgedoopte academie, laat hier zijn sporen na. In mei 2003 komt deze periode tot een voorlopige synthese tijdens de tentoonstelling in de 'Passage 13' in Hasselt. 

Aan de academie van Hasselt olv Jos Jacobs volgt een periode waarin monumentale werken het levenslicht zien (life). Deze vertellen persoonlijke scenes uit een turbulente levenfase.Tegelijkertijd komt de persoonlijke stijl meer en meer naar voren in intieme portretteringen van mensen die mij nauw aan het hart liggen.

Een volgende stap is dan de zoektocht naar een eigen stijl en onderwerpen waarbij de compositie en het beeld dat op het netvlies blijft hangen de ultieme doelstelling is..

Binnen het kader van de pas opgerichte afdeling Monumentale Kunst van de Haspengouwse Academie en terug onder het mentorschap van Geert Malchair leidt dit op korte tijd naar een aantal series die op de tentoonstelling in Halle-Booienhoven "Kunst over de grensen " in april 2008 uitgebreid aan bod komen. 

In juli en augustus 2008 komt het thema van de spoons tot een hoogtepunt in een muurgrootte installatie   " The silent dance of the spoons"  ter gelegenheid van de kunsthappening "Bruisende stilte" in het kasteel en park van Nieuwenhoven (Sint-Truiden).

In 2009 presenteer ik mijn driedimensionele installatie 'Passie' in het kader van het project 'Hartstocht' van de Sint-Martinusscholen in Herk de Stad . Het meest opvallende beeld  " Pig dog " wordt ook door Koen Vanmechelen opgemerkt en geprezen voor zijn origineel materiaalgebruik.

In 2010 groeit uit een studiereis naar Istanbul het project " Sinir/grens" waarbij ik in een groepstentoonstelling een hart presenteer van afvalmateriaal als ymbool van verbionding tussen Oost en West.

In 2011 creëerde ik een multimediaal gebeuren " Passion" waarbij mijn schilderijen als achtergrond dienden voor dansers ondersteund met live muziek. 

Mijn afstudeertentoonstelling van de monumentale afdeling in het cultureel centrum van Sint-Truiden werd terug bekroond met de stadsprijs.

In 2014 nam ik deel aan het project  " Het verborgen kunstwerk" in het domein Bokrijk waarbij voorstudies en maquettes van een (niet-) te realiseren kunstwerk geinspireerd door de plaatselijke omgeving  het resultaat waren van een drie maanden durende zoektocht.

In 2015 word ik geselecteerd door het gemeentebestuur van Alken om in het kader van de herdenking "14-18" een betonnen helm te decoreren met mijn schilderkunst. Deze helm staat nu in Halen tussen de helmen van de  41 overige Limburgse gemeentes.

 Vanaf 2018 werk ik rond het thema "ontheemding"

Op weg, op zoek naar een thuis, is het thema dat  vanaf dan alle schilderijen en driedimensionele beelden verbindt. De zoekende mens of ander wezen met zijn lasten of integendeel helemaal bevrijd, onderweg, aankomend of vertrekkend.. 

Leegte, het ontbreken van .. , vind je in ieder werk terug. Huizen stralen geen warmte uit, zijn slechts tijdelijke onderkomens. Landschappen zijn onbewoond, zeezichten hebben geen houvast. Bomen zijn imposante standbeelden in een van seizoen naar seizoen voorthaastende tijd.

Mijn werken dragen in zich een zekere unheimlichkeit. Nooit ben ik definitief thuis steeds onderweg. In een reiskoffer heb ik  het beeld gevonden dat deze rusteloze zoektocht symboliseert. Mensen en andere wezens zijn anoniem, op weg naar..

Mjn kleurgebruik, mijn uitsnedes en mijn keuze voor eenzelfde motief (reiskoffer, ietwat vervallen onderduikplekken, leeg aandoende landschapselementen, ..) roepen dit gevoel op.

In de tentoonstelling ondersteund door het verwarmingsbedrijf Calinova in Sint-Truiden wordt dit thema ontheemding verbonden met de gevoelens die corona bij ons oproepen.